"Vis unita fortior"
...vereende kracht is sterker...
 
 
 

 

 

Home

Welkom op de website van Ratio Verzuimmanagement.

Vanuit de rol van Senior Register-Casemanager adviseert en assisteert Ratio Verzuimmanagement organisaties voor optimale regie over verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Het uitgangspunt is duidelijk: verzuim is een kostbare zaak. Indien het proces niet goed aangestuurd wordt, varen alle betrokken partijen een eigen koers. Er zijn veel spelers in het veld met verschillende visies en belangen. Denk aan leidinggevenden, de werknemer, bedrijfsartsen en het UWV. Het is zaak om zo spoedig mogelijk tot werkhervatting te komen: hiermee worden de kosten van de werkgever tot een minimum beperkt en doet u recht aan de vigerende Wet- en Regelgeving.

De Wet- en Regelgeving op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid is de laatste jaren snel gewijzigd. De werkgever heeft een grotere (financiƫle) verantwoordelijkheid gekregen terwijl de materie meer complex is geworden. Register-Casemanagers weten de weg in deze complexe materie en kunnen u ondersteunen bij het aansturen van alle bij het verzuim betrokken partijen. Zij zijn er op gericht om onnodige verzuimkosten te voorkomen en verdienen zich daardoor vaak meer dan terug.

Op deze website vindt u informatie over het bedrijf en de dienstverlening. Heeft u na het bezoeken van de website behoefte aan meer informatie, dan kunt u natuurlijk vrijblijvend contact met Ratio Verzuimmanagement opnemen.

 
 
Anita Hendriks Ratio Verzuimmanagement